Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ข่าว รถยนต์ไฟฟ้า เผยกระแสตอบรับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ข่าว รถยนต์ไฟฟ้า

ข่าว รถยนต์ไฟฟ้า เคยพิจารณากันไหมว่า รถยนต์ทั่วๆไปที่คนประเทศไทยพวกเราใช้ขับรถเต็มถนนนั้น ใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากมายแค่ไหน? ข้อมูลที่ได้มาจากธุรกิจพลังงาน ได้เผยถึงภาพรวมการใช้น้ำมันในปี 63 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ถึงแม้ภาพรวมการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันจะต่ำลงด้วยเหตุว่าความประพฤติการใช้รถยนต์ที่แปรไป แต่ว่าเมืองไทยก็ยังคงใช้น้ำมันรวมทุกหมวดหมู่ (เว้นเหล่าปิโตรเลียม) มากถึง 137.9 ล้านลิตรต่อวัน …